Anugerah

9th June,2011

"Anugerah ini bukan pada pandangan.

Tetapi pada "rohnya".

Penghayatan pada nilainya.

Rasa itu pada akal...."
                                                                                                                         Thanthawi Mohamad

Leave a Reply

Tinggalkan saya sesuatu...

Alhamdulilah