Berpecahbelah itu Mengudang azab

25th June,2011

#Today Quotes

"Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit pasti tidak akan syukur dengan yang banyak.
Siapa yang tidak mensyukuri manusia,bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. 
Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur , dan mengabaikannya adalah kufur.
Berjemaah itu dirahmati sedangkan berpecahbelah itu mengundang azab."

Sources : Hadith riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad pada bab awal Musnad Ahli Kufah: Baki hadith al-Nu'man Bin Basyir r.a

Leave a Reply

Tinggalkan saya sesuatu...

Alhamdulilah